FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Poštovani, stranica je trenutno u izradi i ako neki od dijelova ne funkcionišu ili su nepotpuni, molimo da provjerite kasnije, jer se maksimalno trudimo da u što kraćem roku stranicu dovedemo u potpunu funkcionalnost, hvala na razumijevanju!

 

PROGRAM ROBNO KNJIGOVODSTVO

Program Robno knjigovodstvo namijenjen je evidenciji i praćenju zaliha u veleprodajnim i maloprodajnim objektima sa svim potrebnim radnjama i izvještajima za tu vrstu djelatnosti (ulazne kalkulacije, međuskladišnice, predisponacije, nivelacije, fakture, profakture, stvarna stanja, itd... sa mnoštvom obaveznih i dodatnih izvještaja). Zalihu u veleprodajnim objektima moguće je voditi po nabavnoj cijeni (preporučeno) ili po zadnjoj veleprodajnoj cijeni. Ovaj program sastavljen je iz dva modula koji mogu raditi i samostalno neovisno jedan od drugog:

Program Robno knjigovodstvo pod opcijom menija Matični, pored standardnih sadrži i dodatne šifrarnike koji su potrebni za rad ovog programa:

 • Skladišta (šifrarnik skladišta za veleprodaju, za svaku firmu od 00001 do 00099, sa šemom kontiranja za formiranje naloga za glavnu knjigu),
 • Prodavnice (maloprodajni objekti, za svaku firmu od 00100 do 00999, sa šemom kontiranja za formiranje naloga za glavnu knjigu),
 • Analitike (kupci i dobavljači, za svaku firmu od 01000 do 99999),
 • Napomene (za često korištene napomene sa velikim tekstom),
 • Jedinice mjere (standardne jed. mjere potrebne za isparavan rad fiskalnih uređaja),
 • Šifrarnik roba (registar roba za koje se vrši evidencija prometa, zajednički je i za veleprodaju i za maloprodaju. Pored interne šifre robe moguće je koristiti i bar kod),
 • Šifrarnik grupa roba (grupa roba se dodjeljuje šifri robe i može se dodavati na već otvorene šifre roba i naravno prebacivati iz jedne grupe u drugu. Ova opcija je jako korisna ako imate potrebu da izdvojite određenu grupu roba kao što su recimo Cigarete, Alkohol i sl. u nekim od izvještaja npr. Lager lista samo za cigarete.)
 • Šifrarnik podgrupa roba (uz grupu roba možete dobiti još detaljniji izvještaj, npr. za grupu Cigarete možete dodjeliti podgrupu proizvođača.
 • Firme - U šifrarniku firmi potrebno je za svaku firmu unijeti nekoliko parametara za ispravan rad programa Robno kjnigovodstvo, npr. :
  • Vođenje zalihe u VP po nabavnim cijenama (D/N): ( D-za da, N-za ne),
  • Put za prenos podataka na drugu lokaciju (ukoliko vršite razmjenu podataka između dva računara, kalkulacije,računi itd. preko prenosivog medija),
  • Udaljeni računar (Naziv SQL servera na udaljenom računaru na koji vršite prenos),
  • Logo na fakturama (Ukoliko želite umjesto predloženog tekstualnog zaglavlja fakture sa potrebnim podatcima štampati neki od svojih memoranduma, navedite tačan put i naziv datoteke koju želite),
  • Font (Ako ipak štampate tekstualno zaglavlje odaberite vrstu,veličinu i boju slova za naziv vaše firme),
  • Fiskalni printer (Odaberite fiskalni printer ukoliko je priključen na računar na kome se izvršava ovaj program).

 

1. Modul Veleprodaje

Modul veleprodaje obuhvata sve potrebne radnje vezane za nabavku, praćenje zaliha i prodaju robe u veleprodaji. Zalihu robe moguće je po potrebi voditi u više različitih skladišta ili organizacionih jedinica (do 99), i to po prosječnoj nabavnoj cijeni (preporučeno) ili po zadnjoj ulaznoj cijeni sa ukalkulisanom maržom. Odluku o načinu vođenja zaliha treba donijeti na početku nove poslovne godine i tako raditi cijelu godinu, jer kombinacija ova dva metoda nad istim podatcima može dovesti do netačnih podataka i velikih problema u radu u radu sa programom.

...

2. Modul Maloprodaje

...

Prijavite se za više sadržaja...

Pronađite nas na Facebook-u