FacebookMySpaceTwitterLinkedin

OBAVJEŠTENJE O OBAVEZNOM TEHNIČKOM PREGLEDU FISKALNE OPREME

Poštovani,

Aktom Federalnog ministarstva finansija, broj: 05-02-2-5180-2/19 od 23.07.2019.godine, utvrđena je primjena Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije ("Sližbene novine Federacije BiH", broj: 51/19). Ovim aktom izmjenjene su obaveze za proizvođače,ovlaštene servisere i obveznike.

"U slučaju da porezni obveznik ne želi, odnosno odbija da obavi tehnički pregled na fiskalizovanim fiskalnim sistemima, koji je sukladno članu 46. stav (10) Zakona o fiskalnim sistemima dužan obaviti minimalno jednom godišnje, a ovlašteni servis /serviser ima informaciju da je vrijeme za isti, ovlašteni servis/serviser obavijestiti će poreznog obveznika o navedenom, a u krajnjoj instanci obavijestit će, pismenim putem Poreznu upravu, nadležni kantonalni ured o tome da porezni obveznik odbija tehnički pregled i ne poštuje odredbe Zakona."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napominjemo Vas da ste na osnovu ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA dužni minimalno jedanput godišnje izvršiti tehnički pregled svojih fiskalnih uređaja u ovlaštenom servisu.

TEHNIČKI PREGLED PO ZAKONU O FISKALNIM SISTEMIMA
---------------------------------------------------------------------------------------
(1) Član 46. (Servisiranje fiskalnog sistema/sustava)
(1) Servisiranjem fiskalnog sistema/sustava, u smislu ovog zakona,smatraju se tehnički pregled, odnosno radnje na hardveru ili softveru fiskalnog proizvoda u cilju osiguranja tehničke ispravnosti ili funkcionalnosti fiskalnog proizvoda.
(10) Obveznik je dužan da minimalno jednom godišnje obavi tehnički pregled na fiskalizovanim sistemima/sustavima.
(2) Član 47. (Dosije,servisna knjizica i servisiranje fiskalnih uređaja i terminala)
(2) Ovlašteni serviser je dužan da prilikom tehničkog pregleda izvrši čišćenje štampača fiskalnog uređaja.
(3) Obveznik snosi troškove tehničkog pregled, čija se visina utvrđuje ugovorom o servisiranju i tehničkoj podršci.
(3) Obveznik je dužan, ovlaštenom serviseru, dostaviti zadnju potvrdu o uspješnom prenosu podataka na server PU.
(4) Uz uređaj obveznik mora obezbjediti servisnu knjizicu kako bi se upisao termin tehn.pregleda.

Lijep pozdrav!

Prijavite se za više sadržaja...

Pronađite nas na Facebook-u